Logo
Gwasanaeth

CAFFI PADARN

**GAEAF 2015/2016**

Eleni, byddwn yn cau ein Caffi Padarn, Fachwen, dros tymor y gaeaf; a bydd yn ail-agor yn gynnar gwanwyn nesaf.

Hoffem gymryd y cyfle yma i ddiolch i bob un o'n cwsmeriaid sydd wedi ein cefnogi dros y flwyddyn ddiwethaf; ac edrychwn ymlaen i'ch gweld eto yn y gwanwyn.

Fodd bynnag, os hoffech chi weld Sally a pharhau i flasu ei chawl hyfryd, cacennau, jamiau a siytni - yna beth am alw i mewn i'n siop, Tŷ Caxton, ar y Stryd Fawr yn Llanberis lle y gallwch eu prynu i fynd i ffwrdd.

 

Er mwyn osgoi cael eich siomi, rydym yn eich cynghori i ffonio ein caffi ar 01286 871979 i sicrhau ei fod ar agor.


Cliciwch yma am safbwyntiau ar Trip Advisor

CLICIWCH YMA i ddod o hyd i ni 

Dyma lle cychwynnodd Menter Fachwen.  Yn wreiddiol adfail o bwthyn o'r enw Bryn Peris gyda 10 erw o dir yn Fachwen ar gyrion Eryri.

Y PRYD HWNNW:

Mae'r adeilad nawr wedi ei trawsnewid i gaffi tymhorol yn gwerthu diodydd, cacennau a prydau ysgafn.  Mae rhan fwyaf o'i gwsmeriad yn cynnwys rhai sydd yn cerdderd trwy goedwig Fachwen neu rhain o'r Rheilffordd Llyn Padarn.

PRESENNOL:

Rhwng Caffi Padarn a Gorsaf Rheilffordd Cei Llydan, cynnigwn gae antur, baneli gwybodaeth am goedwigoedd a bywyd gwyllt, llwybrau natur, byrddau picnic, a ddipio mewn pwll, dan oruchwiliaeth (rhaid trefnu ymlaen llaw)

 

 

Gwnewch eich taith ar Reilffordd Llyn Padarn yn ddiwrnod i'w gofio.  Torrwch eich siwrnai yn ddwy gan alw yng Nghorsaf Cei Llydan ac ymweld a Caffi Padarn, yna dychwelyd ar dren hwyrach.

Caffi gwledig gyda digon i'w wneud a golygfeydd bendigedig

  

Cacennau ar gael i fynd gartref.


Cliciwch yma am fwy o wybodaeth hanesol, neu manylion taith cerdded yn Cwm Derwen.