Logo
Gwasanaeth

Siop Goffi EB, Deiniolen

Cliciwch yma i ddod o hyd i ni

Wedi ei lleoli ar y Stryd Fawr yn Neiniolen, cymer EB ei enw ar l y siop groser E.B Jones a arferai fod yn yr adeilad. Maer siop goffin gwerthu cynnyrch ei fecws ei hun yn ogystal ag amrywiaeth o luniaeth ysgafn.
Ar agor :
Dydd Llun i dydd Gwener 9:00yb tan 16:00yp heblaw dydd Mercher 9:00yb tan 15:00yp.

Cysylltwch : Carys Williams
cwilliams@menterfachwen.org.uk.
Ffn Meirwen williams: 01286 872791