Logo
Gwasanaeth

Yn y dechrau:Ymateb i'r anghenio i cefnogi merched gyda anabledd dysgu, ac cydnabod fod yn grwp yn gallu fod yn un bregus ac anwybyddiol.

Ar hyn o bryd mae gan Ashabhavan 22 buddiolwyr.

Amcanion Ashabhavan yw:
1.† i sicrhau fod pobl gyda anabledd dysgu yn
†††† ymweld fel unigolyn o fewn ei theuluoedd ai
†††† cymdeithas

2.† i sicrhau fod pobl a anabledd yn derbyn y
††† cymorth maent angen gan y gymuned ac
††† hefyd gan proffesiynau fel bod nhw'n
††† datblgyu ei potensial yn llawn

3.† i sicrhau fod pobl a anabledd yn cael y
††† cyfleuon i byw bywyd arferol

Gan cynnwys y weithgareddau:
Gardddio
Gwneud sebon
Macrome
a llawer mwy .. gwin, canhwyllau, cardiau, hambyrddau ayyb

Wedyn:

Argraff arlunydd:


Wedi'i cwblhau:


Diweddariad 2011

Mae ein gwaith yn Ne India yn parhau, Kate yn mynd yn Űl i ymweld ‚ Ashabhavan yn Kottayam, Kerala, gyda Julie Lunt a Louise Skelhorn o Sanderson Helen Associates.

Byddant yn mynd yn Ionawr 2011.

Mae'n gyfnod cyffrous iawn gyda'r newyddion diweddaraf yn y gwaith o ddatblygu'r Sefydliad y Person Ymagweddau Canolbwyntio yn India (mewn partneriaeth ‚ Sefydliad HSA a dysgu Cymuned o Arferion Person Canolog)

Sesiwn APC:

Eleni, y nod yw cynnal digwyddiad dau ddiwrnod hyfforddiant cenedlaethol gyda'r bwriad o ddod o hyd i bencampwyr hyfforddi a fydd wedyn yn cael y cyfle yn ystod yr ymweliad hwn i dderbyn hyfforddiant pellach gyda'r bwriad o ddod yn bencampwyr y rhai hyfforddwyr eu hunain yn y Person Ganolog Meddwl ac Ymagweddau.

Bydd hefyd yn ddigwyddiad hyfforddi ar gyfer gweithwyr cymdeithasol, ac ymweliad ‚'r brifysgol yn Bangalore.

Bydd yn dda i ddal i fyny gyda'r holl newyddion yn Ashabhavan, gweld yr adeilad Kanakari newydd ac yn ymweld ‚'r lleoliadau gwaith ac wrth gwrs yn gwneud y gorau o'n cysylltiadau cryf gyda Ashabhavan.

Dechreuad o'u menter cymdeithasol:


Tra bod allan yn yr India, manteisiodd Kate ar y cyfle i ymweld ‚ siopau lleol i weld a chrefftau lleol a siopau sbeis.

Siop sbeis arferol:


Cymerodd Kate y cyfle hwn i brynu sbeisys† ar gyfer ein caffis, a fydd yn cael eu defnyddio yn ein prydau, a bydd hefyd yn cael ei ddefnyddio yn ein llinell newydd o gacennau, wedi'i ysbrydoli o India


Am ragor o wybodaeth cysylltwch ‚ Kate Toms.