Logo
Gwasanaeth

GWANWYN / HAF 2012

Detholiad ysgrifennu gan:

Geraint Hughes

Officer Development Amgylchedd Cymru - Canolfan Eco Cymru
Swyddog Datblygu Amgylchedd Cymru - Eco Centre Wales

"Ar
yr adeg ysgrifennu'r hyn, mae'n ganol haf, er na fyddech yn ei ddyfalu, nid wyf yn meddwl fod neb wedi dweud wrth y tywydd, mae'n lleiaf fel y tywydd yr haf y gallwch dychmygu fel yr wyf yn cyrraedd y caffi Caban y Cwm yng Nghwm Y Glo a paned mawr yn fy nghroesawi .Rwyf wedi cyflwyno i godi'r gwae a dod gwn i wynebau'r staff, gwirfoddolwyr ac os creaduriaid yn gwneud gwn, i eu hwynebau hefyd, gan fod gennyf pren pryfeda blwch ystlumod i ddarparu rhywfaint o gysgod rhag yr elfennau.

Cwrddais Kate Toms a gyrru i fyny trwy'r goedwig ar ochr Llyn Padarn, y glaw yn disgyn yn trwm yn yr awyr llaith cynnes, monsŵn, ac nad ydynt yn dangos unrhyw arwydd o roi'r gorau iddi. Rydym yn cyrraedd safle Menter Fachwen yng nghanol goetir derw Cymraeg gyda golygfeydd dywedir wrthyf ar ddiwrnod clir o'r Wyddfa, ond hyd yn oed yn y glaw, ei fod yn safle gwych gyda awyrgylch gwych.Dyma safle Caffi Padarn, a redir gan wirfoddolwyr a staff o Menter Fachwen i ddarparu lluniaeth ar gyfer y twristiaid ac ymwelwyr sy'n aros mewn mannau ar y rheilffordd stm Llanberis a cherdded i fyny trwy'r coed i fwynhau'r bywyd gwyllt a'r golygfeydd.


Byddai'n anghwrtais i beidio derbyn croeso cynnes arall y tu mewn ir caffi, yn mwynhau panad arall a phrofi rhai cacen cartref hyfryd. Yna, i lawr i fusnes; yn gynharach yn y flwyddyn ddaru teulu o titw tomos las nythu yn y bin sigart y tu allan i'r caffi a magu teulu yn llwyddiannus ac yn gadael y nyth teulu. Yr wyf yn rhyfeddu at faint y twll bod yr adar wasgu drwy'r ac yn cymeradwyo'r yr arwydd yn nodi eu presenoldeb i unrhyw ysmygwr meddwl am diffod sigaret.
Rydym yn cymryd ar daith gyflym, taith gyflym iawn o ystyried y tywydd, o'r coed i weld y cuddfannau adar coetir a chlywed enghreifftiau o dyfeisgarwch y gwiwerod lleol ar y bwydwyr cnau, mae'r cuddfannau yn edrych gwych ac yn rhoi rhywfaint o gysgod i gerddwyr mwynhau'r adar y goedlan. Cawsant eu hadeiladu gan y gwirfoddolwyr a staff gyda grant prosiect bach gan Amgylchedd Cymru; dylent barhau am flynyddoedd.Y weithred olaf oedd trosglwyddo gyda rhywfaint o seremoni y pren pryfed a blychau ystlumod a fydd gyda lwc cyn hir yn darparu cartrefi a lloches i greaduriaid lleol y pren. "Ystlumod Blwch "Gwesty" pryfed
Rhes gefn
o'r chwith i'r dde: Sally - Goruchwyliwr Caffi Padarn, Kate - Prif Weithredwr, Cemlyn - Gweithiwr Cefnolgol Cwm Derwen
Rhes flaen o'r chwith i'r dde: Esther, Steffan, Drew