Logo
Gwasanaeth

Ystafelloedd TGCh
Caban-y-Cwm, Cwm-y-Glo


Ar gael ar gyfer cyrsiau cyfrifiadur a TG, trefniadau preifat neu ddefnydd gan unigolion.


Maer ystafell gyfrifiaduron drws nesaf i gaffi Caban-y-Cwm, felly bydd byrbrydau, cinio a lluniaeth ar gael gerllaw.


Am rangor o fanylion, cysylltwch :
Annette Caldwell 01286 873 857 neu ebost: acaldewell@menterfachwen.org.uk