Logo
Gwasanaeth

TY CAXTON, LLANBERIS

01286 870681

*** AR AGOR ***Ym mis Ebrill 2012, buom yn llwyddiannus i brynu Ty Caxton yn Llanberis.

Rydym yn falch o gyhoeddi bod ein siop newydd bellach ar agor.

Mae ein siop yn gwerthu amrywiaeth o ein cynnyrch yr ydym yn ei wneud yn ein 5 mentrau cymdeithasol yn ogystal detholiad o anrhegion bach eraill i fod yn addas i unrhyw achlysur.

Mae ein siop hefyd yn cynnwys ein Prosiect Cerdded & Darganfod; ac rydym yn cadw amrywiaeth o lyfrau a mapiau i brynu, neu beth am ymweld 'n 'llyfrgell' i edrych ar rai o lyfrau.

Beth am ymweld 'n tudalennau facebook:

https://www.facebook.com/menterfachwen/
https://www.facebook.com/Cerdded-a-Darganfod-Walk-and-Discover-210452719148767/

neu ewch i'n
tudalen twitter: menterfachwen