Logo
Gwasanaeth

CABAN Y CWM, CWM Y GLO

Cliciwch ymai ddod o hyd i ni

Caffi cartrefol ym mhentref Cwm-y-Glo syn darparu pob math o fyrbrydau cartref a lluniaeth ysgafn.

MAE EIN CAFFI NAWR AR AGOR AR OL CAEL EI HADNEWYDDU:


Ond mae Ann wedi bod yn brysur trwy'r cyfnod ac mae wedi cynhyrchu amrywiaeth o jamiau a siytni:


Mae defnydd yr rhyngrwyd yn rhad ac am ddim os mae prydau yn cael ei prynu o'r caffi. Mae gennym Wi-fi yn ein caffi.


Yr ydym yn arbenigo mewn cacennau cartref.

Ar agor :
Dydd Llun i Ddydd Gwener 9:00yb tan 16:00yp heblaw Dydd Mercher 0900 tan 1500.
Cysylltwch ag: Carys Williams cwilliams@menterfachwen.org.uk.
Ffn Ann Owen : 01286 873856