Logo
Gwasanaeth

YSTAFELLOEDD CYFARFOD

Mae gan Menter Fachwen nifer o ystafelloedd sydd ar gael i’w llogi. Mae gwasanaeth arlwyo ar gyfer cyfarfodydd ar gael ym mhob un o’n safleoedd.  Y gallwn gyflenwi unrhyw offer y byddwch eu hangen – siartiau troi, taflunydd dros ysgwydd, taflunyddion digidol ayb.

  • 2 x Ystafell Gyfarfod i 8 o bobl yn Nhŷ Llundain, Cwm-y-Glo.
  • Ystafell Gyfarfod fawr i hyd at 15 o bobl yng Nghwm-y-Glo.
  • Ystafell TGCh i hyd at 7 o bobl yng Nghwm-y-Glo.
  • Ystafell Gyfarfod i 16 o bobl yn Neiniolen.

Mae ein ystafelloedd cyfarfod wedi eu lleoli uwchben ein gaffis, sydd yn golygu y  bydd byrbrydau, cinio a lluniaeth o fewn eich cyrraedd drwy’r dydd.

Mae llogi ystafelloedd cyfarfodydd a offer, yn rhad ac am ddim, os prynnwch byrbrydau, cinio a lluniaeth o ein gaffis yn ystod eich y cyfarfod.

Ein ystafell cyfarfod newydd yn Cwm Y Glo:Un o'n ystafelloedd cyfarfod yn Nghwm Y Glo


Un o'n ystafelloedd cyfarfod yn EB's, Deiniolen.  Ystafell agored a golau.


Ystafell braf, i cynnal cyfarfodydd ffurfiol neu anffurfiol.

Am brisiau a thelerau neu ragor o fanylion, cysylltwch â:

Carys 01286 872014; neu e-bostio:
cwiliams@menterfachwen.org.uk