Logo
Gwasanaeth

BWFFES A GWASANAETH ARLWYO

Mae adran arlwyo Menter Fachwen yn darparu amrywiaeth o wasanaethau bwyd i blesio'r cwsmer.Am wasanaeth bwffe & arlwyo, cysylltwch a:

Ann: 01286 873856 (Cwm Y Glo)
Meirwen: 01286 872791 (Deiniolen)
Sally: 01286 871979 (Bryn Peris, Fachwen)
Y gallwn hefyd darparu bwyd ar gyfer ffair, neu unrhyw digwyddiadau eraill.