Logo
Gwasanaeth

Taith Darganfod A BBQ 20.09.12
Caffi Caban Y Cwm, Cwm Y Glo

Roedd pentref Cwm Y Glo yn brysur gyda grwpiau cerdded lleol yn dod at ei gilydd ar gyfer taith cerdded  cyffrous  hanes a darganfod Cwm Y Glo.Roedd y grŵp cerdded wedi eu cyd-drefnu gan Caroline Moncrieff (Dewch i Gerdded Gwynedd) a welwyd ar yr dde isod:
a
Gareth Roberts (isod) a oedd wedi cynllunio map cerdded o amgylch Cwm Y Glo / Brynrefail / Fachwen / Llanberis i Fenter Fachwen, yn ogystal ‚ mapiau lleol eraill.


Dechreuodd y digwyddiad gyda chyflwyniad byr i hanes lleol a chyflwyniad o hen luniau o bentrefi lleol a rheilffyrdd stÍm lleol.

††


Oedd hefyd yn rhoi
cyfle i bobl i ddod, copÔo a rhannu ‚'u hen luniau  i eraill.

† †

Gafodd  y daith gerdded
hamddenol ei fwynhau gan bawb ac i lawer mae'n dod a lawer o atgofion o pan oeddent yn iau, gan gofio yr hen adeiladau, trenau ac ati tra hefyd yn dysgu am hanes lleol a ffeithiau.

Isod mae rhai o'r merched a gymerodd ran yn y daith:Paratoi ar gyfer
y daith:I ffwrdd ‚ ni ...............ac
wrth ddychwelyd cawsant eu croesawu gan y arogl hyfryd y byrgyrs cig eidion a selsig lleol y BBQ .