Logo
Gwasanaeth

Hyfforddiant a Datblygiad Personol

Rydym yn cynnig hyfforddiant or safon uchaf ym Menter Fachwen.

 

Maer gosodiadau hyfforddiant fel arfer am gyfnod o ddwy i dair blynedd ond gellir ei ymestyn ymhellach.

 

Cyfleoedd Profiad Gwaith

Rydym yn cynnig profiad gwaith yn y meusydd canlynol:-

 Arlwyo

 Gwarchodaeth

 Garddwriaeth

 Ail-gylchu

 Sgiliau Swyddfa

 Gwaith coed

 

Achrediad

Achredir yr hyfforddiant drwyr Rhwydwaith Coleg Agored.

Swydd Hyfforddwyr

Cewch gefnogaeth a hyfforddiant penodol ich anghenion gan y Swydd Hyfforddwyr a byddwch yn derbyn anogaeth i gyflawni eich potensial yn y gweithle.

Hyrwyddir sgiliau sylfaenol fel Llythrennedd, Rhifedd a Thechnoleg Gwybodaeth mewn safle gwaith naturiol.

 

Cludiant

Bydd y tm hyfforddi yn eich cynorthwyo i ddarganfod eich ffordd ir gwaith yn annibynnol ar gludiant cyhoeddus os yn bosib.

Lleoliad

Cynhelir holl hyfforddiant Menter Fachwen mewn safleoedd gwaith cymunedol.

Asiantaethau Eraill

Rydym yn cydweithio gyda asiantarthau eraill yn cynnwys CGGC, Agoriad, Ysgolion, Coleg Menai, cyflogwyr lleol ar Tm Anableddau dysgu er mwyn sicrhau fod y cynllun gorau wedi ei ddarparu ar eich cyfer.

Cynllunio Unigol

Trefnir eich cynllun hyfforddiant unigol gan dm hyfforddiant profiadol syn cydweithio mewn partneriaeth gyda asiantaethau eraill.

Arweiniad a Chownsela

Bydd hyn yn cael ei integreiddio ich diwrnod gwaith i sicrhau y byddwch yn gallu gwneud y dewisiadau cywir eich hun am eich dyfodol.

Am rangor o fanylion, cysylltwch :
ktoms@menterfachwen.org.uk