Logo
Cyfarwyddwr

Cyfarwyddwyr

Cwmni Cyfyngedig drwy Warant gyda Statws Elusen yw Menter Fachwen. Mae’r Cyfarwyddwyr hefyd yn gweithredu fel Ymddiriedolwyr. Dyma’u henwau:

  • Emlyn Pritchard - Cadeirydd
  • Kate Jones  - Is Gadeirydd
  • Maureen Edwards -  Personél
  • Alan Pritchard - Ysgrifennydd y Cwmni
  • Goronwy Hughes – Cyfarwyddwr Cyllid
  • Gwyneth Wheldon - Pwyllgor Cyllid (Rhiant)
  • Ann Cumberton - Aelod
  • Adrian Sharratt - Aelod